Giá cả đi đôi với chất lượng - Cam kết bảo hành toàn quốc
DỊCH VỤ ĐẶT SÁCH NGOẠI VĂN THEO YÊU CẦU - LIÊN HÊ NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Ống nghe phù hợp với Sinh Viên Y khoa

Lọc
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Classic III ™ MirrorFinish Chestpiece, Pearl Pink Tube 5962
-2%
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Classic III ™ MirrorFinish Chestpiece, Pearl Pink Tube 5962
3.050.000₫ 3.100.000₫
-2%
Ống Nghe Littmann Classic III ™ MirrorFinish Chestpiece, Pearl Pink Tube 5962
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Classic III ™ Green Smoke, Blue Stem 5875
-9%
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Classic III ™ Green Smoke, Blue Stem 5875
2.850.000₫ 3.100.000₫
-9%
Ống Nghe Littmann Classic III ™ Green Smoke, Blue Stem 5875
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Classic III ™ Turquoise Smoke, Pink Stem 5872
-12%
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Classic III ™ Turquoise Smoke, Pink Stem 5872
2.750.000₫ 3.100.000₫
-12%
Ống Nghe Littmann Classic III ™ Turquoise Smoke, Pink Stem 5872
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Classic III ™ MirrorFinish Chestpiece, Plum Tube 5960 (Limited)
-5%
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Classic III ™ MirrorFinish Chestpiece, Plum Tube 5960 (Limited)
2.950.000₫ 3.100.000₫
-5%
Ống Nghe Littmann Classic III ™ MirrorFinish Chestpiece, Plum Tube 5960 (Limited)
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Classic III ™ MirrorFinish Chestpiece, Ceil Blue Tube 5959 (Limited)
-5%
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Classic III ™ MirrorFinish Chestpiece, Ceil Blue Tube 5959 (Limited)
2.950.000₫ 3.100.000₫
-5%
Ống Nghe Littmann Classic III ™ MirrorFinish Chestpiece, Ceil Blue Tube 5959 (Limited)
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Classic III ™ Black Champagne 5861
-5%
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Classic III ™ Black Champagne 5861
2.950.000₫ 3.100.000₫
-5%
Ống Nghe Littmann Classic III ™ Black Champagne 5861
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Classic III ™ Mirior-Finish Navy 5863
-5%
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Classic III ™ Mirior-Finish Navy 5863
2.950.000₫ 3.100.000₫
-5%
Ống Nghe Littmann Classic III ™ Mirior-Finish Navy 5863
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Classic III ™ Black-Finish Burgundy 5868
-12%
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Classic III ™ Black-Finish Burgundy 5868
2.750.000₫ 3.100.000₫
-12%
Ống Nghe Littmann Classic III ™ Black-Finish Burgundy 5868
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Classic III ™ Rainbow-Finish Black 5870 (Limited)
-9%
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Classic III ™ Rainbow-Finish Black 5870 (Limited)
2.850.000₫ 3.100.000₫
-9%
Ống Nghe Littmann Classic III ™ Rainbow-Finish Black 5870 (Limited)
BH RON MÀNG Ống nghe Littmann® Classic III ™ Burgundy Champagne 5864 (Limited)
-5%
Xem nhanh
Littmann Ống nghe Littmann® Classic III ™ Burgundy Champagne 5864 (Limited)
2.950.000₫ 3.100.000₫
-5%
Ống nghe Littmann® Classic III ™ Burgundy Champagne 5864 (Limited)
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Classic III ™ Smoke Gray Violet 5873
-9%
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Classic III ™ Smoke Gray Violet 5873
2.850.000₫ 3.100.000₫
-9%
Ống Nghe Littmann Classic III ™ Smoke Gray Violet 5873
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Classic III ™ Raspberry Rainbow 5806
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Classic III ™ Raspberry Rainbow 5806
2.850.000₫
Ống Nghe Littmann Classic III ™ Raspberry Rainbow 5806
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Classic III ™ Carribean Blue Rainbow 5807
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Classic III ™ Carribean Blue Rainbow 5807
2.850.000₫
Ống Nghe Littmann Classic III ™ Carribean Blue Rainbow 5807
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Classic III ™ Black Smoke Finish (Special) 5811
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Classic III ™ Black Smoke Finish (Special) 5811
2.850.000₫
Ống Nghe Littmann Classic III ™ Black Smoke Finish (Special) 5811
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Classic III ™ Black Edition Chestpiece 5803
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Classic III ™ Black Edition Chestpiece 5803
2.850.000₫
Ống Nghe Littmann Classic III ™ Black Edition Chestpiece 5803
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Classic III ™ Chocolate Copper 5809 (Special)
-2%
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Classic III ™ Chocolate Copper 5809 (Special)
2.750.000₫ 2.800.000₫
-2%
Ống Nghe Littmann Classic III ™ Chocolate Copper 5809 (Special)

Sản phẩm đã xem