Giá cả đi đôi với chất lượng - Cam kết bảo hành toàn quốc
DỊCH VỤ ĐẶT SÁCH NGOẠI VĂN THEO YÊU CẦU - LIÊN HÊ NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Ống nghe ADC 601

Lọc
Ống Nghe ADC Cardiology Adscope® 601 Gương Xanh Navy (2 màng khám)
Xem nhanh
American Diagnosis Corporation (ADC) Ống Nghe ADC Cardiology Adscope® 601 Gương Xanh Navy (2 màng khám)
3.500.000₫
Ống Nghe ADC Cardiology Adscope® 601 Rose Gold/Black Đen Gương Vàng (2 màng khám)
-7%
Xem nhanh
American Diagnosis Corporation (ADC) Ống Nghe ADC Cardiology Adscope® 601 Rose Gold/Black Đen Gương Vàng (2 màng khám)
4.200.000₫ 4.500.000₫
-7%
Ống Nghe ADC Cardiology Adscope® 601 Rose Gold/Black Đen Gương Vàng (2 màng khám)
Ống Nghe ADC Cardiology Adscope® 601 Iridescent Tactical Đen cầu vồng (2 màng khám)
-6%
Xem nhanh
American Diagnosis Corporation (ADC) Ống Nghe ADC Cardiology Adscope® 601 Iridescent Tactical Đen cầu vồng (2 màng khám)
3.200.000₫ 3.400.000₫
-6%
Ống Nghe ADC Cardiology Adscope® 601 Tactical full đen (2 màng khám)
-6%
Xem nhanh
American Diagnosis Corporation (ADC) Ống Nghe ADC Cardiology Adscope® 601 Tactical full đen (2 màng khám)
3.200.000₫ 3.400.000₫
-6%
Ống Nghe ADC Cardiology Adscope® 601 Gương xanh lá đậm Mirror Dark Green (2 màng khám)
Xem nhanh
American Diagnosis Corporation (ADC) Ống Nghe ADC Cardiology Adscope® 601 Gương xanh lá đậm Mirror Dark Green (2 màng khám)
3.500.000₫
Ống Nghe ADC Cardiology Adscope® 601 Gương Mirror Black (2 màng khám)
Xem nhanh
American Diagnosis Corporation (ADC) Ống Nghe ADC Cardiology Adscope® 601 Gương Mirror Black (2 màng khám)
3.500.000₫
Ống Nghe ADC Cardiology Adscope® 601 Black (2 màng khám)
Xem nhanh
ADC Ống Nghe ADC Cardiology Adscope® 601 Black (2 màng khám)
3.200.000₫
Ống Nghe ADC Cardiology Adscope® 601 Black (2 màng khám)

Sản phẩm đã xem