Giá cả đi đôi với chất lượng - Cam kết bảo hành toàn quốc
DỊCH VỤ ĐẶT SÁCH NGOẠI VĂN THEO YÊU CẦU - LIÊN HÊ NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Sách y học cơ sở

Lọc
Sách ngoại văn Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System 6th Edition
-10%
Xem nhanh
Elsevier Sách ngoại văn Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System 6th Edition
855.000₫ 950.000₫
-10%
Sách ngoại văn Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children 7th Edition sách cũ 97-98%
-10%
Xem nhanh
Elsevier Sách ngoại văn Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children 7th Edition sách cũ 97-98%
1.323.000₫ 1.470.000₫
-10%
Sách ngoại văn The Language of Medicine 11th Edition sách cũ 97-98%
-10%
Xem nhanh
Elsevier Sách ngoại văn The Language of Medicine 11th Edition sách cũ 97-98%
805.500₫ 895.000₫
-10%
Sách ngoại văn Pathophysiology of Heart Disease 6th sách cũ 97-98%
-10%
Xem nhanh
Wolters Kluwer Sách ngoại văn Pathophysiology of Heart Disease 6th sách cũ 97-98%
504.000₫ 560.000₫
-10%
Sách ngoại văn Anatomy and Physiology For Dummies 3rd Edition sách cũ 97-98%
-10%
Xem nhanh
Sách ngoại văn Anatomy and Physiology For Dummies 3rd Edition sách cũ 97-98%
585.000₫ 650.000₫
-10%
Sách ngoại văn Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine 7/E sách cũ 97-98%
-10%
Xem nhanh
McGrawHill Sách ngoại văn Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine 7/E sách cũ 97-98%
805.500₫ 895.000₫
-10%
Sách ngoại văn sinh lý bệnh tim mạch Pathophysiology of Heart Disease, 6th, North American Edition
-10%
Xem nhanh
Wolters Kluwer Sách ngoại văn sinh lý bệnh tim mạch Pathophysiology of Heart Disease, 6th, North American Edition
468.000₫ 520.000₫
-10%
Sách ngoại văn Anatomy & Physiology For Dummies (For Dummies) 3rd Edition
-10%
Xem nhanh
A Wiley Brand Sách ngoại văn Anatomy & Physiology For Dummies (For Dummies) 3rd Edition
855.000₫ 950.000₫
-10%
Sách ngoại văn giải phẫu Gray's Anatomy for Students: With Online Access 4th Edition
-10%
Xem nhanh
Elsevier Sách ngoại văn giải phẫu Gray's Anatomy for Students: With Online Access 4th Edition
2.304.000₫ 2.560.000₫
-10%
Sách ngoại văn sinh lý Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 14th Edition
-10%
Xem nhanh
Elsevier Sách ngoại văn sinh lý Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 14th Edition
2.844.000₫ 3.160.000₫
-10%

Sản phẩm đã xem