Giá cả đi đôi với chất lượng - Cam kết bảo hành toàn quốc
DỊCH VỤ ĐẶT SÁCH NGOẠI VĂN THEO YÊU CẦU - LIÊN HÊ NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Sách y học cơ sở

Lọc
Sách ngoại văn Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System 6th Edition
-53%
Xem nhanh
Elsevier Sách ngoại văn Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System 6th Edition
950.000₫ 2.000.000₫
-53%
Sách ngoại văn Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children 7th Edition sách cũ 97-98%
Xem nhanh
Elsevier Sách ngoại văn Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children 7th Edition sách cũ 97-98%
1.470.000₫
Sách ngoại văn The Language of Medicine 11th Edition sách cũ 97-98%
Xem nhanh
Elsevier Sách ngoại văn The Language of Medicine 11th Edition sách cũ 97-98%
895.000₫
Sách ngoại văn Pathophysiology of Heart Disease 6th sách cũ 97-98%
Xem nhanh
Wolters Kluwer Sách ngoại văn Pathophysiology of Heart Disease 6th sách cũ 97-98%
560.000₫
Sách ngoại văn Anatomy and Physiology For Dummies 3rd Edition sách cũ 97-98%
Xem nhanh
Sách ngoại văn Anatomy and Physiology For Dummies 3rd Edition sách cũ 97-98%
650.000₫
Sách ngoại văn Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine 7/E sách cũ 97-98%
Xem nhanh
McGrawHill Sách ngoại văn Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine 7/E sách cũ 97-98%
895.000₫
Sách ngoại văn sinh lý bệnh tim mạch Pathophysiology of Heart Disease, 6th, North American Edition
-31%
Xem nhanh
Wolters Kluwer Sách ngoại văn sinh lý bệnh tim mạch Pathophysiology of Heart Disease, 6th, North American Edition
520.000₫ 750.000₫
-31%
Sách ngoại văn Anatomy & Physiology For Dummies (For Dummies) 3rd Edition
Xem nhanh
A Wiley Brand Sách ngoại văn Anatomy & Physiology For Dummies (For Dummies) 3rd Edition
950.000₫
Sách ngoại văn giải phẫu Gray's Anatomy for Students: With Online Access 4th Edition
Xem nhanh
Elsevier Sách ngoại văn giải phẫu Gray's Anatomy for Students: With Online Access 4th Edition
2.560.000₫
Sách ngoại văn sinh lý Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 14th Edition
Xem nhanh
Elsevier Sách ngoại văn sinh lý Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 14th Edition
2.790.000₫

Sản phẩm đã xem