Giá cả đi đôi với chất lượng - Cam kết bảo hành toàn quốc
DỊCH VỤ ĐẶT SÁCH NGOẠI VĂN THEO YÊU CẦU - LIÊN HÊ NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Ống nghe dành cho BS Tim Mạch

Lọc
Ống nghe Littmann® Master Cardiology™ All Black 2161
-8%
Xem nhanh
Littmann Ống nghe Littmann® Master Cardiology™ All Black 2161
5.550.000₫ 6.000.000₫
-8%
Ống nghe Littmann® Master Cardiology™ Full Black Smoke 2176
-8%
Xem nhanh
Littmann Ống nghe Littmann® Master Cardiology™ Full Black Smoke 2176
5.550.000₫ 6.000.000₫
-8%
Ống nghe Littmann® Master Cardiology™ Black Brass 2175
-8%
Xem nhanh
Littmann Ống nghe Littmann® Master Cardiology™ Black Brass 2175
5.550.000₫ 6.000.000₫
-8%
Ống nghe Littmann® Master Cardiology™ Burgundy 2163
Xem nhanh
Littmann Ống nghe Littmann® Master Cardiology™ Burgundy 2163
5.000.000₫
Ống nghe Littmann® Master Cardiology™ Navy Blue 2164
Xem nhanh
Littmann Ống nghe Littmann® Master Cardiology™ Navy Blue 2164
5.000.000₫
Ống nghe Littmann® Master Cardiology™ Black 2160
Xem nhanh
Littmann Ống nghe Littmann® Master Cardiology™ Black 2160
5.000.000₫
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Cardiology IV™ Caribbean Blue Smoke Mirror 6234 (Limited)
-10%
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Cardiology IV™ Caribbean Blue Smoke Mirror 6234 (Limited)
5.000.000₫ 5.500.000₫
-10%
Ống Nghe Littmann Cardiology IV™ Caribbean Blue Smoke Mirror 6234 (Limited)
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann® Cardiology IV ™ Màu Polished Rainbow & Plum - Violet Stem 6239 (Limited)
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann® Cardiology IV ™ Màu Polished Rainbow & Plum - Violet Stem 6239 (Limited)
5.500.000₫
Ống Nghe Littmann® Cardiology IV ™ Màu Polished Rainbow & Plum - Violet Stem 6239 (Limited)
Ống Nghe Littmann® Cardiology IV ™ Màu Polished Rainbow & Raspberry - Smoke Stem 6241 (Limited)
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann® Cardiology IV ™ Màu Polished Rainbow & Raspberry - Smoke Stem 6241 (Limited)
5.500.000₫
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann® Cardiology IV ™ Màu Polished Rainbow & Black 6240 (Limited)
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann® Cardiology IV ™ Màu Polished Rainbow & Black 6240 (Limited)
5.500.000₫
Ống Nghe Littmann® Cardiology IV ™ Màu Polished Rainbow & Black 6240 (Limited)
Ống Nghe Littmann® Cardiology IV ™ Polished Smoke & Navy - Blue Stem 6202 (Limited)
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann® Cardiology IV ™ Polished Smoke & Navy - Blue Stem 6202 (Limited)
5.500.000₫
Ống Nghe Littmann Cardiology IV™ Burgundy Champagne 6176 (Limited)
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Cardiology IV™ Burgundy Champagne 6176 (Limited)
5.500.000₫
Ống Nghe Littmann Cardiology IV™ Caribbean Blue Champagne 6190 (Limited)
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Cardiology IV™ Caribbean Blue Champagne 6190 (Limited)
5.500.000₫
Ống Nghe Littmann Cardiology IV™ Black Champagne 6179 (Limited)
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Cardiology IV™ Black Champagne 6179 (Limited)
5.500.000₫
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Cardiology IV™ High Polish Smoke-Black 6232 (Limited)
-10%
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Cardiology IV™ High Polish Smoke-Black 6232 (Limited)
5.000.000₫ 5.500.000₫
-10%
Ống Nghe Littmann Cardiology IV™ High Polish Smoke-Black 6232 (Limited)
BH RON MÀNG Ống Nghe Littmann Cardiology IV™ Full Black, Red Stem 6200
-10%
Xem nhanh
Littmann Ống Nghe Littmann Cardiology IV™ Full Black, Red Stem 6200
5.000.000₫ 5.500.000₫
-10%
Ống Nghe Littmann Cardiology IV™ Full Black, Red Stem 6200

Sản phẩm đã xem